Stavební údržba mostů

Každá organizace, ať už státní, krajská nebo obecní, která je pověřena správou mostních objektů, má povinnost provádět jejich údržbu. Údržbu provádí takovou, aby nedocházelo k předčasné degradaci stavebního díla, ke kterému by mohlo dojít důsledkem nedostatečné provozní údržby, popř. zanedbáním včasné stavební údržby. Rozsah a způsob provádění prohlídek mostů stanovuje ČSN 73 6221.

V rámci stavební údržby mostů provádíme zejména tyto práce:

  • sanace betonových částí mostu
  • injektáže trhlin
  • údržba mostních závěrů
  • odstraňování graffiti
  • rekonstrukce říms, opěr a čel
  • opravy záchytného zařízení (opískování + úplná obnova PKO)
  • spárování zdiva
  • utěsnění krytu vozovky
  • údržba mostních ložisek
  • vysprávky omítek a krycích vrstev výztuže
Menu