Prohlídky silnic

Společnost SAMMIS s.r.o. provádí inspekční činnost na silnicích I. třídy a rychlostních komunikací v souladu se zákonem 13/1997 Sb., Zákonem o pozemních komunikací, respektive prováděcí vyhláškou č.104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997 podle paragrafu §6 nařizuje správci komunikace provádět pravidelné prohlídky komunikací v daných intervalech podle jednotlivých kategorií tříd.

V rámci prohlídek komunikací zjišťujeme stav dopravního značení, bezpečnostního zařízení a závady ve sjízdnosti ve stanovených lhůtách.

Menu