Prohlídky mostních objektů

Zajišťujeme hlavní, běžné a mimořádné prohlídky mostů pozemních komunikací dle ČSN 73 6221. Tato služba zahrnuje kompletní pasportizace všech objektů ve Vaší správě, zavedení do online systému (MostařNet, nebo BMS – systém hospodaření s mosty), vystavení protokolu s diagnostikou, popisem závad a návrhovými opatřeními.

Dále provádíme: Běžnou údržbu silnic, stavební údržbu mostů a propustků, osazování svislého dopravního značení, údržbu zeleně, frézování pařezů a další doplňkové práce.

Kariéra

Rádi bychom mezi sebe našli kolegu, který nám pomůže s dalším rozvojem společnosti. Možná to jsi právě vy.

Junior projektant

Projektování mostních objektů – zapracování pasportů, schematické nákresy mostů a propustků, zjednodušenou projektovou dokumentaci, zaměřování v terénu a další.

Senior projektant

Projektování mostních objektů. Do budoucna řízení týmu projektantů, o který se budeš starat. Povedeš kompletně celý projekt, a to včetně stavebního povolení.

Stavbyvedoucí

Bude na tobě příprava a vedení jednotlivých zakázek a zajištění bezproblémového chodu na stavbách – rozdělování práce, řízení pracovníků, dovoz materiálu atp.

Stavební pracovník

Různorodá práce – obsluha jednoduchých stavebních strojů a zařízení stavební výroby, manipulační práce se stavebními hmotami, materiály, polotovary a výrobky, vykonávání jednoduchých montážních prací a další.

Přípravář staveb

Přípravář zajišťuje veškeré doklady při realizaci stavby pro mistra (zajištění DIO, příprava TePř, vytváření harmonogramu, objednávání materiálu, zajišťování subdodávek a měsíční soupisy prací s fakturacemi). Je to tedy ideální pozice pro nové zájemce, kteří chtějí nabrat zkušenosti. A pokud se osvědčíš, dostaneš na starosti samostatnou stavbu.

Asistent stavbyvedoucího

Budeš k ruce hlavnímu stavbyvedoucímu. Čeká tě třeba zavážení materiálu na stavbu, účast na kontrolních dnech a další činnosti spojené se zakázkou. Počítat musíš i s cestováním v rámci ČR dle potřeby aktuálního projektu.

Stavební mistr

Budeš ve spolupráci s nadřízeným stavebně zodpovídat za svěřenou zakázku. Dodržovat harmonogramy, vést stavební deník, řídit pracovníky na stavbě včetně evidence podkladů pro mzdy, kontrolovat dodržování BOZP, koordinovat subdodávky a zajišťovat, aby na stavbě nic nechybělo.

Zedník

Klasické zednické práce na stavbách na našich projektech. Nudit se rozhodně nebudeš, projektů máme dost a každý je jiný.

Reference

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zajištění mostních prohlídek

M-STAV CZ s.r.o.

Frézování pařezů a údržba zeleně

EUROVIA CS, a.s.

Běžná údržba silnic

Město Králíky

Aktualizace pasportu mostních objektů a zajištění hlavních prohlídek

Menu