Prohlídky mostních objektů

Zajišťujeme hlavní, běžné a mimořádné prohlídky mostů pozemních komunikací dle ČSN 73 6221. Tato služba zahrnuje kompletní pasportizace všech objektů ve Vaší správě, zavedení do online systému (MostařNet, nebo BMS – systém hospodaření s mosty), vystavení protokolu s diagnostikou, popisem závad a návrhovými opatřeními.

Dále provádíme: Běžnou údržbu silnic, stavební údržbu mostů a propustků, osazování svislého dopravního značení, údržbu zeleně, frézování pařezů a další doplňkové práce.

Reference

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zajištění mostních prohlídek

M-STAV CZ s.r.o.

Frézování pařezů a údržba zeleně

EUROVIA CS, a.s.

Běžná údržba silnic

Město Králíky

Aktualizace pasportu mostních objektů a zajištění hlavních prohlídek

Menu